Regionální veletrh fiktivních firem Podzimní Příbram

V tomto týdnu je na OA velký rozruch. Probíhá několik akcí najednou, a tak je jasné, že výuka jde trochu stranou. Nicméně i tyto akce s výukou souvisí a v praxi se mnohdy člověk naučí víc než poslechem nudné teorie. V úterý 10. 11. 2015, proběhl i první den veletrhu fiktivních firem Podzimní Příbram. Od 12:00 – 14:00 si studenti připravovali stánky a zkoušeli si prezentace, od 14:00 do16:00 si porota i studenti vyslechli prezentace firmy (Power Point, mluvené slovo v českém i v cizím jazyce)

Hodnotila se:

• obsahová i grafická stránka prezentace

• kultura vystupování

• cizojazyčná komunikace výhodou

• celkový dojem

Hodnotila nezávislá komise, jejímiž členy byli paní Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram, Ing. Alexander Frič, učitel z partnerské obchodní akademie ze Žiaru nad Hronom a Ing. Vladimír Králíček, generální ředitel firmy J.K.R., s.r.o.

A vítězem tohoto dne se stala firma z OA Sweet Stuff. Blahopřejeme!

Druhý den veletrhu byl akčnější, neboť jsme na OA přivítali i širokou veřejnost. Ale pěkně popořadě! V 9 hodin ráno byl slavnostně na Zámečku veletrh zahájen. Úvodní slovo pronesl starosta města pan Jindřich Vařeka a pan Ing. Lukáš Hula s paní ředitelkou RNDr. Marcelou Blažkovou vyhlásili výsledek úterní soutěže. Toho my už jsme prozradili výše. A pak nastal ten správný šrumec. Obchodovalo se, prodávalo, nakupovalo ať už za hotové či na fakturu. Nervozita stoupala, protože se opět soutěžilo. Odborná porota ve složení Ing. Lukáš Hula, Ing. Alexander Frič a Ing. Miroslav Jarolímek měla těžkou práci. A pak přišla hodina H, tedy dvanáctá. Vyhlášení výsledků dvou soutěží: nejlepší prezentace firmy přímo na stánku a nejlepší prodejce. Výsledky už známe.

Nejlepším prodejcem se stal Martin Neumann ze 3. B OA a VOŠ Příbram, který tímto umístěním skvěle oslavil svůj svátek. Na třetím místě skončila firma SIS, s.r.o., na 2. místě firma Sweet Stuff, obě z OA a VOŠ Příbram a vítězem se stala firma Sport Pi z Písku. Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme vítězům. Veletrh skončil, už se těšíme na další!

Iva Čápová

¨

Veletrh FIF

Je 11. listopadu 2015 a my stojíme před budovou Obchodní akademie v Příbrami. Pojďme nahlédnout dovnitř, abychom zjistili, jaká velká událost se tu dnes koná.

Jak jste jistě vytušili, nejsme tu dnes náhodou. Koná se další ročník velkolepého projektu fiktivních firem a škola je naplněná k prasknutí. Sjeli se sem studenti z celého okolí, aby předvedli své imaginární firmičky. Jako první mě zaujal Marek Skalák se svou kolegyní, kteří prodávají vozy BMW. Markova profesionalita a znalosti mě naprosto fascinují, přijdu si jako v opravdovém showroomu.

Ptám se Marka, jak dospěl k takto skvělému nápadu. „Auta miluji již od dětství. Především vozy BMW jsem vždy obdivoval, a tak mi tohle přišlo jako dokonalý nápad.“ Děkuji Markovi za rozhovor, klaním se jeho profesionalitě a pokračuji dál.

Jako další nás čeká stánek nabízející zájezdy na největší světové festivaly. Jsem znechucen přístupem této společnosti a zde se projevují první nedostatky tohoto projektu. Prodejci se soustředí prakticky jen na “zákazníky-porotce/učitele“. Všichni ostatní jim jsou naprosto ukradení a já se zděšením opouštím tento stánek.

Viděli jsme spoustu zajímavých projektů, ale také příšerných propadáků. Dozvěděl jsem se, že někteří studenti obchodních akademií nejsou schopni napsat obyčejnou fakturu.

Ale to je nyní minulostí. Nás zajímá pouze jméno vítězné firmy. Tou je firma Sport Pi z Písku. Nejlepší fiktivní firmou z OA v Příbrami je firma Sweet Stuff a vedle již stojí manažerka společnosti Simona Venkrbcová. Pokládám Simoně otázku, jak se cítí jako vítězka fiktivních firem. „Mám z toho fakt velkou radost, protože to bylo vlastně naposled, co jsme se veletrhu zúčastnili a nečekali jsme vůbec, že bychom se mohli tak dobře umístit jak v prezentacích, tak v obchodování.“ Ještě mě zajímá, jak se jí tento projekt líbí. „Takže fiktivní firmy mě hodně bavily. Myslím si, že je to skvělá příležitost vyzkoušet si, jak to ve firmách chodí, myslím obchodování a nakupování. A je to alespoň trochu změna od normálního učení.“ Děkuji Simoně za rozhovor a gratuluji k úspěchu.

Akce mě zaujala, největší přínos akce pro studenty vidím ve zpestření výuky, ale ještě zajímavější by dle mě byla účast podnikatelů, kteří by si zde mohli vybírat své budoucí zaměstnance. Věřím, že díky tomu by se již poměrně vysoká úroveň této akce mohla posunout na vyšší úroveň.

Nám již nezbývá než odpočítávat dny do dalšího ročníku.

Václav Velát jr., 2. B