Veletrh fiktivních firem 2017 jako Den odborných dovedností

20. výročí. To už stojí za oslavu. S touto myšlenkou jsme pořádali letošní veletrh fiktivních firem "Podzimní Příbram" jako Den odborných dovedností, což je soutěž vyhlášená Domem zahraniční spolupráce, jejímž cílem byla příprava návrhu programu a následná realizace akce „Den odborných dovedností s programem Erasmus+“. Vítězné akce byly finančně podpořeny. Kromě toho se stanou součástí druhého ročníku Evropského týdne odborných dovedností s mottem Objev svůj talent, který probíhá pod záštitou Evropské komise ve všech členských zemích Evropské unie ve dnech od 20. do 24. listopadu 2017. Cílem celého projektu je zviditelnění a zvýšení atraktivity sektoru odborného vzdělávání a programu Erasmus+, prezentace špičkové úrovně a kvality odborného vzdělávání, zvýšení povědomí o široké škále možností, které odborné vzdělávání poskytuje, a v neposlední řadě inspirace pro žáky, studenty a zaměstnavatele a jejich motivace k novému náhledu na odborné vzdělávání a přípravu. Veletrh je tradiční akcí, při které se veřejnosti představily fiktivní firmy naší školy i škol z celého regionu, na svých stáncích předvedly odborné dovednosti prodeje, práci se základními účetními doklady či namotivovaly zákazníky ke koupi firemních produktů. Kromě čilého obchodování probíhala prezentace mezinárodních projektů programu ERASMUS+, do kterých je OA Příbram zapojena, konkrétně se jedná o projekt partnerství KA2 s názvem Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce a dále projekty mobilit v oblasti odborného vzdělávání KA1, praxe v Londýně a Německu. Zahraniční projekty byly představeny návštěvníkům formou výstavky fotografií ze zahraničních stáží a diskuze s účastníky výjezdů. Celá akce byla finančně podpořena i Městem Příbram a spolufinancována a pořádána ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu EU – Krajský akční plán vzdělávání SK, program OP VVV EU. Všem vystavovatelům, organizátorům a pořadatelům patří obrovský dík za skvěle odvedenou práci.

Mgr. Iva Čápová

Zajímají vás výsledky veletržních soutěží? Tady jsou:

NEJLEPŠÍ LETÁK:
1. SVAČINÁRNA
2. SIS
3. PROGRESS LIFE, FLORIA

NEJLEPŠÍ PRODEJNÍ MÍSTO
1. ALFA
2. ARMIES SHOP, s.r.o.
3. SSTUFF

NEJLEPŠÍ PREZENTACE
1. SVAČINÁRNA
2. ALFA
3. VR-ENTERTAINING

NEJLEPŠÍ LOGO A SLOGAN
1. DORTOA, s.r.o.
2. REST
3. PROGRESS LIFE, FIT LIFE

Všem gratulujeme!!!